งานฉลองวันเกิด คุณปัญญา นิรันดร์กุล ที่ Workpoint Entertainment

เค้ก 3 มิติ คุณปัญญา นิรันดร์กุล

งานฉลองวันเกิด คุณปัญญา นิรันดร์กุล ที่ Workpoint Entertainment 2 ปีติด