39 ปี เชิญยิ้ม

39 ปีเชิญยิ้ม

เค้กขนาด 10 ปอนด์ 3 ชั้น สำหรับเปิดงาน 39 ปี เชิญยิ้ม ที่ยิ่งใหญ่ ณ Central Plaza West Gate

39 ปีเชิญยิ้ม

39 ปีเชิญยิ้ม

39 ปีเชิญยิ้ม

39 ปีเชิญยิ้ม

39 ปีเชิญยิ้ม

39 ปีเชิญยิ้ม