เค้กเปิดตัวหนัง ASHFALL 2020 ในสถานีโต๊ะข่าวห้องต่างๆ

เค้ก 3 มิติ ASHFALL

เค้ก 3 มิติ ASHFALL

เค้ก 3 มิติ ASHFALL